Bizimle çalışmak ister misiniz?

Başvuru formu aracılığı ile iş başvurunuzu yapabilirsiniz.

Yukarıda talep edilen bilgiler; iş başvurunuz şirketimizde değerlendirilmesini müteakip, sözleşme yapılması halinde sözleşme eki olarak saklanacak, iş başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde derhal imha edilecektir. İş başvuru formunun saklanması ve işe alımla ilgili daha sonra iletişime geçilmesi talebiniz varsa işaretleyiniz. Bu durumda, iş başvuru formunuz şirketimizce 1 yıl süreyle arşivlenecek ve ihtiyaç halinde sizinle iletişime geçilecektir.

İş Başvururu formunda yer alan ve kişisel bilgilerini verdiğim şahıslara gerekli aydınlatmanın tarafımdan yapıldığı ve açık rızalarının yine tarafımdan alındığını, bu konuyla ilgili tüm hukuki sorumluluğun tarafımda olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, “İş Başvuru Formu”nda yer alan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere tüm kişsel verilerimin “İş Başvurusu” kapsamında kullanılmasına, işlenmesine ve saklanmasına açık rızam olduğu, ekte yer alan “Aydınlatma Metni”ni okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.