Franchise Başvuru

Franchising nedir?

Franchising, bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli bir süre koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.

Franchise, başarılı bir iş fikri etrafında toplanmış küçük girişimcilerin, büyük firma ideolojisine davranış biçimini doğurur.

Neden Franchising?

Franchising sistemi sayesinde, daha önce denemiş, başarısı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka ile, işletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanmak mümkün kılmaktadır.

 • Marka ile aynı standartta ve aynı kaliteye sahip olunmaktadır.
 • Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkânı doğmaktadır.
 • Franchise veren işletme ilgili alanda eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlamaktadır.
 • Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılmaktadır.
 • Franchisorile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karışılacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize edilmektedir.
 • Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yaranılmaktadır
 • Franchisor’ın sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirme çabalarından yararlanılmaktadır.
 • İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde deneyimn büyük etkisi olacaktır.
 • Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.
 • Franchisor’a yapılan ödemeler, başlangıçta yeni bir işin ön yatırımından daha fazla olmasına rağmen, denenmemiş bir iş için yapılacak hata bedellerinden azdır.
 • İşletmeler standart yönetim, muhasebe satış ve stoklama fonksiyonları mümkün olmaktadır.